"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcBút Ký, Tiểu Luận, Dịch Thuật
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tiểu-Luận: Rượu (Phần 2) - Bia Tác-Giả: Yên Hà
2 Bút Ký: Chuyện "Sư Phụ" Của Nhà Thơ Nguyễn Đăng Hành Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
3 Bút-Ký: Oằn Vai Tác-Giả: Bạch Liên
4 Tiểu-Luận: Từ Nhà Thơ Chí HIên Đến Nhà Thơ Nguyễn Du Tác-Giả: Phan Tấn Hải
5 Bút-Ký: Nhớ Quê… Tác-Giả: Sao Khuê
6 Bút-Ký: Nhắp Chén Bồ-Đào Đầu Năm Mới Tác-Giả: Trần Kiêm Đoàn
7 Tiểu-Luận: Eve Ensler, Đóa Sen Vươn Lên Từ Bùn Tác-Giả: Huỳnh KIm Quang
8 Bút-Ký: Mùa Đông Canada Tác-Giả: Sao Khuê
9 Sớ Táo Quân Cuối Năm Kỷ-Hợi Tác-Giả: Táo Mỹ Gốc Việt
10 Bút Ký: Tản-Mạn Cuối Năm Tác-Giả: Minh Triết

Trang 1 / 45

Mừng Tết Canh Tý
1 tháng giêng năm Canh Tý
(25-01-2020)

 thiep-chuc-tet-2018

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine