"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcBút Ký, Tiểu Luận, Dịch Thuật
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Bút-Ký: Chào Ngày Mới Quê Xưa Tác-Giả: Bạch Liên
2 Tiểu-Luận: Tính Hệ-Đẳng Trong Những Mối Tương-Giao Xã-Hội Tác-Giả: Nguyễn Văn Thái
3 Dịch -Thuật: Khởi-Nguyên Và Truyền-Bá Của Phật-Pháp Tác-Giả: Huỳnh KIm Quang dịch
4 Bút Ký: Kon-Tum, Nỗi Nhớ Tác-Giả: Minh Triết
5 Bút-Ký: Chim Bay, Cá Nhảy Tác-Giả: Bạch Liên
6 Bút Ký: Du Xuân Gò Bồi Tác-Giả: Minh Triết
7 Tiểu-Luận: Tính Chuyên-Nhất Trong Tình Yêu Của Người Đàn Bà Dân-Dã VN Tác-Giả: Nguyễn Văn Thái
8 Bút-Ký: Đường Bay Tác-Giả: Bạch Liên
9 Dịch-Thuật: Làm Sao Người Tu-Thiền Ứng-Phó Với Trầm-Cảm Tác-Giả: Huỳnh KIm Quang
10 Bút Ký: Tràm Chim Tác-Giả: Lê Hữu Uy

Trang 1 / 43

Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2019

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine