"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcBút Ký, Tiểu Luận, Dịch Thuật
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tiểu-Luận: Thông-Điêp Không Lời Mùa Phật-Đản Tác-Giả: Trần Kiêm Đoàn
2 Bút Ký: Đọc Kệ Trân Nhân Tông Và Thơ Nguyễn Lương Vỵ Tác-Giả: Nguyên Giác
3 Bút-Ký: Giọt Sáng Tác-Giả: Bạch Liên
4 Tiểu-Luận: Cõi Sạch, Cõi Dơ Và Môi-Trường Sống Tác-Giả: Huỳnh KIm Quang
5 Bút Ký: Một Chuyến Du Xuân Tác-Giả: Minh Triết
6 Bút-Ký: Đôi Khi Tác-Giả: Bạch Liên
7 Bút Ký: Bạn Lớp Trưởng Của Tôi Tác-Giả: Minh Triết
8 Bút-Ký: Đông Tàn Xuân Đến Tác-Giả: Bạch Liên
9 Tiểu-Luận: Năm Mươi Năm Phật Giáo Việt-Nam Tại Mỹ Tác-Giả: Huỳnh KIm Quang
10 Tiểu-Luận: Đạo Mẫu Và Tín-Ngưỡng Thờ Tam Phủ, Tứ Phủ Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến

Trang 1 / 38

Mng L Phật Đản
Tam-Hợp (Vesak)
15.04 AL-19.05.2019

hoa sen 1

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine