"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcBút Ký, Tiểu Luận, Dịch Thuật
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Bút-Ký: Một Ngày Không Có Ánh Mặt Trời Tác-Giả: Võ Hương Phố
2 Bút Ký: Mùa Thu Miền Tây Với Bông Điên-Điển Tác-Giả: Minh Triết
3 Tiểu-Luận: Văn-Hóa... Chọt Tác-Giả: Trần Kiêm Đoàn
4 Bút Ký ---Tản-Mạn Về Chuyến Đi Duy Xuyên, Quảng-Nam Tác-Giả: Minh Triết
5 Bút Ký --- Tường Hồng Tác-Giả: Võ Hương Phố
6 Bút Ký: Thử Bàn Về Ý-Nghìa Cái Lu Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
7 Bút Ký: Thu Mênh-Mang Tác-Giả: Minh Triết
8 Bút Ký: Nếu Khi Chỉ Còn Trăm Ngày Để Sống Tác-Giả: Trần Kiêm Đoàn
9 Bút Ký: Giải-Oan Cơm Hến Huế Tác-Giả: Trần Kiêm Đoàn
10 Bút Ký: Cù-Lao Chàm Tác-Giả: Minh Triết

Trang 1 / 34

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine