"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoKitô GiáoĐạo Kitô: Âm-NhạcNhạc Vào Đời và Sinh-Hoạt Trong Chúa
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tâm Điểm Yêu Thương -- Nhạc Vào Đời Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Muối Men Cho Đời -- Nhạc Vào Đời Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Những Bài Thánh Ca Dành Cho Giới Trẻ - Phần 2 --- Nhạc Sinh Hoạt Trong Chúa - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Thánh Ca Sinh Hoạt Giới Trẻ - Phần 3 -- Nhạc Vào Đời & Sinh Hoạt Trong Chúa - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Thánh Ca Sinh Hoạt Giới Trẻ - Phần 4 --- Nhạc Vào Đời & Siinh Hoạt Trong Chúa - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Thánh Ca Sinh Hoạt Giới Trẻ - Phần 2 --- Nhạc Vào Đời & Sinh Hoạt Trong Chúa - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Đôi Dép (Thông Vi Vu) --- Nhạc Vào Đời Tác-Giả: Thông Vi Vu
8 Gọi Tên Em (Thanh Sử) --- Nhạc Vào Đời Tác-Giả: Thông Vi Vu
9 Đôi khi (Tốp Ca) --- Nhạc Vào Đời Tác-Giả: Thông Vi Vu
10 Bài Tình Ca Giêsu (Nhóm AC & M) -- Nhạc Vào Đời Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 5

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine