"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Could We Record Our Dreams? ---- Khoa Học Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Ếch Săn Mồi ---- Khoa-Học Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
3 Vòng Đời Của Ếch ---- Khoa-Học Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
4 Vòng Đời Của Chuồn Chuồn ---- Khoa-Học Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
5 Extinct And Endangered Animals - Động Vật Tiệt Chủng Và Động Vật Quí Hiếm ---- Khoa-Học Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Types Of Animal Habitat - Các Loại Động Vật Và Môi Trường Sống ---- Khoa-Học Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Types of Animals - Các Loại Động Vật ---- Khoa-Học Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Types of Plants - Các Loại Cây Trồng ---- Khoa-Học Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Các Loại Cây Trồng ---- Khoa-Học Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Làm Thế Nào Để Cây Phát Triển ---- Khoa-Học Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 6

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13397039
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
4916
9460
27385
35999
122960
234067

Your IP: 34.234.76.59
Server Time: 2019-01-23 22:28:12

Mừng Tết Kỷ Hợi
1 tháng giêng năm Kỷ Hợi 
(05-02-2019)

 thiep-chuc-tet-2018

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine