"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 LK Nhạc Dân Ca Quan Họ -- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ
2 Vài Điệu Lý Dân Ca Nam Bộ -- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
3 Tình Ấm Chiều Quê (Cẩm Ly, Quốc Đại) -- Dân Ca Tác-Giả: Nguyễn Ngọc Thiện
4 Chiều Qua Phà Hậu Giang (Phi Nhung) --- Dân Ca Tác-Giả: Trịnh Lâm Ngân
5 Lý Qua Đèo (Thái Thanh) -- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Miền Trung
6 Tìm Trong Chiều Hội Lim (Minh Thành, Quang Luyến) Tác-Giả: Nguyễn Trung
7 Mùa Hạ Ơi - Tuyển Tập Thơ Triều Dâng -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Triều Dâng
8 Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Lý Diệu Linh) Tác-Giả: Thanh Sơn
9 Phải Lòng Con Gái Bến Tre (Phi Nhung) -- Dân Ca Tác-Giả: Phan Ni Tấn, thơ: Luân Hoán
10 Tìm Về Lời Ru (Thu Hiền) -- Dân Ca Tác-Giả: Đào Đăng Hoàn

Trang 1 / 24

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine