"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Sưu-Tầm khác
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Diệt Cỏ Dại Bằng Giấm Và Baking Soda -- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Cảm Động Trước Tình Yêu Của Ông Bố Việt Dành Cho Con -- Sưu-Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Valentine Day - Lịch Sử Ngày Tình Nhân --- Tài Liệu Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Người Mẹ Điên -- Phim Ngắn Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Máy Thu Hoạch Bắp Cải --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Máy Cấy Lúa - Nhật Bản --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Kỹ Thuật Canh Tác Nông Nghiệp Hiện Đại Của Nhật Bản --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Hình Ảnh Sài Gòn Xưa --- Sưu-Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Phi Ngắn - Mục Tiêu --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Kim Tự Tháp Ai Cập Được Xây Dựng Như Thế Nào Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
11 Những Hình Ảnh Cảm Động --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Phim Ngắn Cảm Động Về Tình Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
13 Truyền Thuyết Valentine - Ngày Lễ Tình Yêu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 Màng Bắn Pháo Bông Chào Năm Mới Đẹp Mắt --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Thành Phố Tokyo Xưa Và Nay --- Phim Tài Liệu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 Câu Truyện Của Cha Tôi --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
17 Huyền Trân Công Chúa --- Hát Tuồng --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Bên Cầu Dệt Lụa - Cải Lương --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Chiều Đại Ngàn (Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam) --- Ca Múa Nhạc Tác-Giả: Quang Vinh, Biên Đạo Múa: Thanh Nam
20 Tình Cha Con --- Phim Ngắn Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 4

Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2018

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine