"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Nhìn Xem Trẻ Bé - Giáng Sinh Khó Nghèo (Ca Đoàn Trùng Dương) --- Thánh Ca Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Lời Việt: Lại Quốc Hùng - Khải Minh
2 Nửa Đêm (CĐCGVN) --- Thánh Ca Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Phaolô Đạt
3 Mùa Đông Năm Ấy (Nguyễn Sang) --- Thánh Ca Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Hoài Đức
4 Mùa Đông Năm Ấy (Mỹ Huyền) --- Thánh Ca Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Hoài Đức
5 Hang Bê-Lêm (Ca Đoàn Trùng Khơi) Tác-Giả: Hải Linh, Minh Châu
6 Hang BeLem (Ca Đoàn Hồn Nước) --- Thánh Ca Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Hải Linh, Minh Châu
7 Hang Bê - Lêm (Ca Đoàn Trùng Khơi) --- Thánh Ca Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Hải Linh, Minh Châu
8 Album Tình Yêu Giáng Sinh --- Thánh Ca Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Thái Nguyên
9 Hang Bê-Lem (Ban Hợp Xướng Trùng Dương) --- Thánh Ca Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Hải Linh, Minh Châu
10 Chậm Chậm Bước Chân --- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Tiến Linh

Trang 1 / 8

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine