"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Bé Làm Quen Số 1 --- Toán Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Nhận Biết Số ---- Toán Tiếng Việt Cho Thiếu NHi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Bé Nhận Biết Màu Sắc Và Hình Dạng --- Toán Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Bé Học Màu Sắc Trong Tiếng Việt --- Toán Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Bé Học Đếm Số Từ 1 - 30 --- Toán Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Bé Học Đếm Số Tiếng Việt --- Toán Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Nhận Biết Hình Dạng 1 --- Toán Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Nhận Biết Hình Dạng 2 --- Toán Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Bé Học Làm Phép Cộng ---- Toán Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Phép Cộng Trong Phạm Vi 10 ---- Toán Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 2

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13399665
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
2121
5421
30011
35999
125586
234067

Your IP: 3.80.55.37
Server Time: 2019-01-24 08:59:22

Mừng Tết Kỷ Hợi
1 tháng giêng năm Kỷ Hợi 
(05-02-2019)

 thiep-chuc-tet-2018

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine