"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Âm-Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Nhạc Thiền Nhẹ Nhàng Tĩnh Tâm Thư Giãn Giúp Ngủ Ngon - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Em Mừng Phật Đản Sanh (Thủy Vy) --- Âm Nhạc - Đạo Phạt Tác-Giả: Quý Luân
3 Em Mừng Phật Đản Sanh (Mắt Ngọc) --- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Quý Luân
4 Ánh Sáng Phật Về (Hạ Trâm) -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Chân Quang
5 Sáo Trúc Nhẹ Nhạc - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Về Phía Mặt Trời (Hạ Trâm) -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Bát Nhã Tâm Kinh - Nhạc Thiền --- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Khánh Xuân Di Lạc (Ngọc Liên) -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Khánh Xuân Di Lặc - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Kiếp Nhân Sinh - Những Ca Khúc Nhạc Phật Hay (Đồng Thanh Tâm) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 20

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine