"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Âm-Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Nhạc Thiền - Hòa Tấu Piano Nhẹ Nhạc --- Âm Nhạc - Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 28 Giai Điệu Nhạc Thiền -- Đạo Phật - Âm Nhạc - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Nhạc Phật Giáo Đản Sanh - Âm Nhạc - Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Nhạc Thiền Tĩnh Tâm - An Nhiên Tự Tại -- Đạo Phật - Âm Nhạc - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Việt Nam Hay -- Âm Nhạc - Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Việt Nam Hay -- Âm Nhạc - Đạo Phật (2) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Trẩy Hội (Tần Nhàn) -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Cù Lệ Duyên
8 Nhạc Thiền Tĩnh Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Nhạc Hòa Tấu Phần 3 - Chân Thanh Tịnh - Âm Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Chắp Tay Niềm Phật (Diễm Thùy) --- Nhạc Phật Giáo (2) Tác-Giả: Quí Luân, Tuệ Nga

Trang 1 / 21

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine