"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Nghìn Trùng Xa Cach (Khánh Hà, Ý Lan) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
2 Dòng Máu Lạc Hồng (Đan Trường) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Lê Quang
3 Bà Triệu (Mạnh Hùng) -- Nhạc Hùng Tác-Giả: Trần Kim Lan
4 Noi Gương Bà Trưng, Bà Triệu (Nhóm Phù Sa) Tác-Giả: Trần Quang Huy
5 Đại Phá Quân Thanh -- Nhạc Hùng Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
6 Anh Về Thủ Đô (Y Phụng, Lâm Thúy Vân) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Y Vân
7 Hào Khí Dân Tộc Việt --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Đông Duy
8 Bà Triệu -- Nhạc Hùng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Đêm Mê Linh (Hoàng Oanh) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Giảng Văn, Võ Phương Tùng
10 Rạng Đông (BHX Trùng Dương) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Hùng Lân

Trang 1 / 6

Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2018

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine