"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Rất Ngắn Trên Đồi Mơ
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Nuôi Con --- Truyện Rất Ngắn Trên Đồi Mơ Tác-Giả: Nguyên Tiêu
2 Cố Nhân --- Truyện Rất Ngắn Trên Đồi Mơ Tác-Giả: ,Nguyên Tiêu
3 Bài Học Bổ-Túc --- Truyện Rất Ngắn Trên Đồi Mơ Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên-Tường
4 Truyện Rất Ngắn: Ông Bán Cá Tác-Giả: HVH
5 Truyện Rất Ngắn: Nghĩa Cử Tử Sinh Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni
6 Truyện Rất Ngắn: Chia Sẻ Tác-Giả: Thanh Tâm
7 Truyện Rất Ngắn: Bà No Rồi Tác-Giả: Thanh Tâm
8 Truyện Rất Ngắn: Tuổi Thơ Tôi Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni
9 Truyện Rất Ngắn: Giá Như Tác-Giả: Tương Giang
10 Truyện Rất Ngắn: Nhân-Quả Tác-Giả: Nguyễn Thị Hương Văn

Trang 1 / 5

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine