"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tuyệt Phẩm Tân Cổ Giao Duyên (Phi Nhung & Mạnh Quỳnh) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Tình Mẹ (Út Bạch Lan, Vũ Luân) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Mẹ Vẫn Đợi Con Về (Ngọc Giàu & Hương Lan) Tác-Giả: Viễn Châu
4 Trọn Đời Cha Vẫn Bên Con (Thoại Mỹ - Diễn Viên Mai Thành) ) -- Tác-Giả: Anh Kiệt
5 Tình Mẹ (Bích Phượng & Xuân Mai) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Nguyễn Danh
6 Cô Gái Bán Sầu Riêng (Y Phụng, Minh Phụng) -- Vọng Cổ - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (Ngọc Huyền, Tường Nguyên) -- Vọng Cổ - Tác-Giả: Tân Nhạc: Bắc Sơn
8 9 Bài Tân Cổ Giao Duyen (Hùng Cường, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Lệ Thủy) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Tuyết Lạnh (Minh Cảnh, Lệ Thủy) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Tân Cổ Miền Tây - Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 32

gio to hung vuong 2020

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine