"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tìm Cha Nơi Đâu (Châu Thanh) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Minh Giới
2 Con Gái Của Mẹ (Thanh Tuyền, Ngọc Huyền) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Con Gái Của Mẹ (Hương Lan & Châu Ngọc Hà) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Hoàng Song Việt
4 Thành Phố Buồn - Trường Cũ Tình Xưa (Chí Tâm, T.K.Huệ, Minh Phụng, Y Phụng) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Tình Đẹp Quê Hương (Ngọc Kiều Oanh) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Tô Thiên Kiều
6 Tình Mẹ Trong Con (Lý Diệu Linh) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Đinh Thiên Hương
7 Nhớ Ngày Giỗ Tổ (Cẩm Tiên) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Nguyễn Trung Nguyên
8 Thương Nhớ Cậu Hai (Hương Thủy) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Trương Quang Tuấn
9 Tuyển Tập tân Cổ Giao Duyên (Minh Cảnh, Chí Tâm, Thanh Kim Huê) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Vọng Kim Lang (Phi Nhung) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Nguyễn Ngọc Thạch

Trang 1 / 34

Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2018

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine