"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **
Nhạc Mùa Noel Số bài viết:  92
Đời Sống Ca Trong Chúa Số bài viết:  12
Nhạc Vào Đời Trong Chúa Số bài viết:  2
Thánh Ca Số bài viết:  1
Thánh Ca Đức Mẹ Số bài viết:  103
Thánh Ca Mùa Vọng Số bài viết:  44
Thánh Ca Mùa Giáng-Sinh Số bài viết:  63
Thánh Ca Mùa Chay Số bài viết:  89
Thánh Ca Mùa Phục-Sinh Số bài viết:  49
Thánh Ca Vào Đời Số bài viết:  15
Thánh Ca Tận-Hiến Số bài viết:  81
Thánh Ca Gia-Đình Số bài viết:  54
Thánh Ca Ngợi Khen Chúa Số bài viết:  79
Thánh Ca Nước Ngoài Số bài viết:  80
Các Loại Thánh Ca Khác Số bài viết:  130
Thánh Nhạc Không Lời Số bài viết:  53

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.1% Viet Nam
United States of America 28.4% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.5% France

Total:

38

Countries