"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesTiểu Luận Song Ngữ --- Bilingual Essays
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Managing Emotions Effectively (Kiểm-Soát Cảm-Xúc Hiệu-Quả)--- Tiểu-Luận Song Ngữ-Bilingual Essays Tác-Giả: Marc Brakett ---Hồng-Hà-Tăm Thường Định lược dịch
2 Arrière-saison (Cuối Thu, End of Autumn) --- Tiểu-Luận Song Ngữ-Bilingual Essays Tác-Giả: Kamal Zerdoumi, Ho Van Hiền dịch
3 Giới-Thiệu Edgar Allen Poe Với Bài Thơ To My Mother --- Tiểu-Luận Song-Ngữ-Multilingual Essays Tác-Giả: ChinhNguyen/H.N.T.
4 Quê-Hương Nhân-Loại và Trách-Nhiệm Tuổi Trẻ (Saint-Exupery et La Jeunesse) --- Tiểu-Luận Song Ngữ Tác-Giả: Hồ Văn HIền
5 The Voice Of The Shepherd (Lời Người Chăn Chiên) --- Tiểu-Luận Song Ngữ-Bilingual Essay Tác-Giả: Pope Francis
6 Nguyễn Công Trứ And The Art Of Retirement --- Tiểu-Luận Song Ngữ-Bilingual Essays Tác-Giả: Hien V. Ho
7 Giai-Nhân Và Nhà Tỉ Phú --- Tiểu-Luận Song Ngữ-Bilingual Articles Tác-Giả: Cổ Nguyệt
8 Rừng Mắm (The Frontier Forest) --- Tiểu-Luận-Essays Tác-Giả: Le^ Hữu Đăng, Bạch Xuân Phẻ dịch
9 Một Con Tàu (The Ship) --- Tiểu-Luận Song Ngữ-Bilingual Essays Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
10 Like A Bad Hangover (Như Đã Xỉn Say) --- Tiểu Luận Song Ngữ-Bilingual Essays Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ

Trang 1 / 2

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine