"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcThơThơ Trên Đồi TrăngThơ Chủ-Đề Tung-Tăng Trong Đạo Việt
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Về Huế --- Tung-Tăng Trong Đạo Việt Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
2 Tình Người Yêu Huế --- Tung-Tăng Trong Đạo Việt Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
3 Người Lính Già Hát Giữa Rừng Hoang --- Tung-Tăng Trong Đạo Việt Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
4 Bụi Trần --- Tiếng Gọi Phương Đông Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
5 Chuyện Của Riêng Mình --- Tiếng Gọi Phương Đông Tác-Giả: Dã-Tràng Biển Đông
6 Kiếp Sau --- Tiếng Gọi Phương Đông Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
7 Trên Núi Cao --- Tiếng Gọi Phương Đông Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
8 Đẹp --- Tiếng Gọi Phương Đông Tác-Giả: nguyễn Hoàng Lãng Du
9 Nhớ Văn-Cao --- Tiếng Gọi Phương Đông Tác-Giả: Nguyễn Thị Tuyết Đào thực-hiện
10 Giao-Tình --- Tiếng Gọi Phương Đông Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
11 Hướng Về Quê Cũ --- Tiếng Gọi Phương-Đông Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
12 Viên Sỏi --- Tiếng Gọi Phương Đông Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
13 Tiếng Gọi --- Đường Chúng Ta Đi Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
14 Con Heo Đất Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
15 Chợ Đời Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
16 Những Người Cha Trong Lòng Dân-Tộc --- Tung-Tăng Trong Đạo Việt Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
17 Khí Phách --- Đường Chúng Ta Đi Tác-Giả: Nguyễn Thanh Huy
18 Mâm Cỗ Cuối Năm --- Tung-Tăng Trong Đạo Việt Tác-Giả: Dã-Tràng Biển Đông
19 Tổ Quốc Gọi Lên Đường --- Đường Chúng Ta Đi Tác-Giả: Nguyễn Thanh Huy
20 Biển Đông Sóng Giục --- Đường Chúng Ta Đi Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng-Du

Trang 1 / 7

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine