"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Hallelujah (Barbara Bonney) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Mozart
3 Hallelujah - Hợp Xướng --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Hendel
4 Misericordias Domin (Hợp Xướng) -- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: W. A. Mozart
5 Hallelujah (Hợp Xướng) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Hendel
6 Thánh Nhạc Phục Sinh -- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Misericodias (Ca Đoàn Tháng Nhạc Vatican) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: William Henry Furness
8 Messiah --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel
9 Silent Night - Nhóm Nhạc André Rieu -- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Joseph Mohr, Franz Xavier Gruber
10 Hallelujah --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel

Trang 1 / 10

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine