"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Ngôi Trường Dấu Yêu (Hoài Thương - Trâm Anh - Minh Châu) -- Tác-Giả: Ngô Anh Huy
2 Liên Khúc Nhạc Xuân -- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Nhạc Trung Thu -- Hát CHo Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Em Yêu Mùa Hè Quê Em (Bé Ngọc Nhi) Tác-Giả: Xuân Trang
5 Đàn Gà Trông Sân --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Nhạc Thiếu Nhi --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 LK Gà Gáy Le Te - Múa đàn - Inh Ả Ơi (Nhóm SIDO) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Gà Gáy Le Te -- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Dân Ca Cống
9 Nhạc Thiếu Nhi - Con Cò Bé Bé --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Ông Già Noel Vui Tính (Bé Phan Hiếu Kiên) -- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 12

Mng L Phật Đản
Tam-Hợp (Vesak)
15.04 AL-19.05.2019

hoa sen 1

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine