"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc"  ** Phan Chu Trinh **

HomeY-Học Viện Pasteur
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Lây Ebola Qua Đường Tình-Dục --- Viện Pasteur Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
2 Viêm Gan C (Hepatitis C) --- Viện Pasteur Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
3 Bàn Tiếp Về Bịnh Do Virus Ebola (2) --- Viện Pasteur Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
4 Bịnh Virus Ebola --- Viện Pasteur Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
5 Bệnh Giang Mai Và Trẻ Em --- Viện Pasteur Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
6 Bệnh Sởi --- Viện Pasteur Tác-Giả: BS Trương Ngọc Thạch
7 Bệnh Sởi (Ban Đỏ, Measles, Rougeole) --- Viện Pasteur Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
8 HPV Và Mụt Cóc --- Viện Pasteur Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
9 Khuyến Cáo Chủng Ngừa Du Lịch---Viện Pasteur Tác-Giả: BS Trương Ngọc Thạch
10 Lịch Trình Khuyến Cáo Chủng Ngừa --- Viện Pasteur Tác-Giả: BS Trương Ngọc Thạch

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Y-Học Thường-Thức

Phụ-Trách

  • Trần Nghĩa Điền
  • Trần Thiên Anh
  • BS Trương Ngọc Thạch

langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

  • Bác Sĩ Hồ Văn Hiền
  • Lương Y Trần Đức Huấn

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine