"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **
Đạo Kitô: Âm-Nhạc Số bài viết:  3
Gương Sáng KiTô Giáo Số bài viết:  73