"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Hương Thầm (Hồng Vân, Ngọc Sang) -- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Phan Thị Thanh Nhàn
2 Nhớ Mẹ - Ngâm Thơ - Tác-Giả: Đỗ Trung Quân
3 Cung Oán Ngâm Khúc (Hồng Vân) -- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Nguyễn Gia Thiều
4 Phụng Hiến (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Bùi Giáng
5 Những Bài Thơ Bất Tử Của Hàn Mặc Tử (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hàn Mặc Tử
6 Mùa Gió Rối -- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Hoàng Nguyên
7 Truyện Kiều - Trọn Bộ -- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Nguyễn Du
8 Trở Về (Thu Hằng) -- Ngâm Thơ -- Tác-Giả: Lê Tự Minh
9 Thu Đã Đến (Hồng Liên) -- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Những Bài Thơ Đặc Sắc Về Quê Hương -- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 43

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine