"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Thu Đã Đến (Hồng Liên) -- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Những Bài Thơ Đặc Sắc Về Quê Hương -- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Lá Thư Ngày Trước (Ngọc Sang) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Vũ Hoàng Chương
4 Thơ Bùi Giáng (Hồng Vân) -- Ngâm Thơ-- Tác-Giả: Bùi Giáng
5 Từ Tạ Mẹ Hiền (Thúy Vịnh) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Đợi Anh (Sương Ngọc) --- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Trần Minh Hòa
7 Hè Về (Mỹ Duyên) -- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Trương Quốc Được
8 Hè Về Nhớ Hè (Hồng Vân) -- Ngâm Thơ - Tác-Giả: Ba Phương
9 Mai Tôi Về (Văn Chương) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hoàng Nguyên
10 Người Em Gái (Hồng Liên, Văn Chương) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hoàng Nguyên

Trang 1 / 43

Mừng Tết Canh Tý
1 tháng giêng năm Canh Tý
(25-01-2020)

 thiep-chuc-tet-2018

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine