"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Mai Tôi Về (Văn Chương) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hoàng Nguyên
2 Người Em Gái (Hồng Liên, Văn Chương) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hoàng Nguyên
3 Bài Thơ Cuối Cùng (Hoàng Oanh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: TTKH
4 Mùa Thu Mắt Tím (Hồng Vân) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Ngọc Sang
5 Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười (Trần Trung Đạo) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trần Trung Đạo
6 Hạ Về Hoa Phượng -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Quang Đông
7 Áo Lụa Hà Đông (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyên Sa
8 Những bài Thơ Hay Của Hồ Xuân Hương (Thúy Đạt) --- Ngâm Thơ -- Tác-Giả: Hồ Xuân Hương
9 Những Bài Thơ Hay Qua Giọng Ngâm Của Hồng Vân -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Ngày Xưa Khiêng Nước (Hiếu Hạnh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: DTBĐ

Trang 1 / 41

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine