"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc"  ** Phan Chu Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Có Nên Uống "Vitamin Tổng Hợp" Mỗi Ngày --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
2 Bệnh Gout --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
3 Bệnh Thiếu Chú-Ý Và Quá Năng-Động --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
4 U-Bướu Sản-Xuât Prolactin ---- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
5 Stephen Hawking và Bịnh ALS --- Giải-Dáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
6 Nhiễm Ký Sinh Trùng Từ Chó Mèo ---Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
7 Đi Tiểu Khó Ở Phái Nam --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
8 Chóng Mặt Và Bịnh Parkinson --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
9 Y-Khoa Cá Nhân Hóa --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
10 Chữa-Trị Chứng Asperger --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền

Trang 1 / 6

Mục Y-Học Thường-Thức

Phụ-Trách

  • Trần Nghĩa Điền
  • Trần Thiên Anh
  • BS Trương Ngọc Thạch

langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

  • Bác Sĩ Hồ Văn Hiền
  • Lương Y Trần Đức Huấn

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine