"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoKitô GiáoGương Sáng Kitô Giáo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Nazaret - Phim Công Giáo - Gương Sáng Kitô Giáo - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 The Mission - Sứ Mệnh Truyền Giáo (dài 2 giờ 5 phút) -- Phim Công Giáo - Tác-Giả: Robert Bolt, Roland Joffé
3 Một Đêm Với Đức Vua -- Phim Công Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Cuộc Đời Chúa Giêsu -- Phim Công Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Phim Thánh Gioan La San - Quan Thầy Các Nhà Giáo Dục  -- Phim Công Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Mừng Các Thánh Anh Hài -- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Thánh Ca Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -- Gương Sáng Kitoo Giáo Tác-Giả: Viễn Xứ
9 Truyện Kinh Thánh - Lúc Khởi Đầu -- Phim Công Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 The Song Of Bernadette (dài 2 giờ 37 phút) --- Phim Công Giáo Tác-Giả: William Berlberg - Henry King

Trang 1 / 5

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine