"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **
Hoa Cảnh Số bài viết:  44
Món Ngon Đất Việt Số bài viết:  123
Tài-Liệu Tham-Khảo Số bài viết:  202

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.1% Viet Nam
United States of America 28.4% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.5% France

Total:

38

Countries