"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc"  ** Phan Chu Trinh **

HomeY-Học Bài Liên-Quan Y-HọcCâu Chuyện Thầy Lang
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Chất Đạm --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
2 Mua Dược Phẩm Qua Internet --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
3 Thuốc Vờ --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
4 Đông Trùng Hạ Thảo --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý-Đức
5 Nắng Tháng Tám, Rám Trái Bưởi --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý-Đức
6 Tâm-Sự Với Người Y-Sĩ --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
7 Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ Hiền --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
8 “Man’s Best Friend” Với Y Khoa Học --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
9 Nghịch Lý Ðại Pháp --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý-Đức
10 Cà Rốt, Nhân Sâm Của Người Nghèo --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức

Trang 1 / 3

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Y-Học Thường-Thức

Phụ-Trách

  • Trần Nghĩa Điền
  • Trần Thiên Anh
  • BS Trương Ngọc Thạch

langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

  • Bác Sĩ Hồ Văn Hiền
  • Lương Y Trần Đức Huấn

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine