"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Hồn Mong Gặp Chúa (Lệ Hằng) ---- Thánh Ca Mùa Vọng -- Tác-Giả: Nguyên Kha
2 Album Thánh Ca Mùa Vọng - Đợi Ngày Chúa Đến -- Thánh Ca Mùa Vọng - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Cho Con Thấy Chúa (Uyên Nguyên) -- Thánh Ca Tác-Giả: Sr Hiền Hòa
4 Album Hãy Dọn Đường Chúa -- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Mong Chờ Chúa Đến (Thanh Huyền) -- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Giang Ân
7 Thầm Khóc Cho Tội Con (Kim Thúy) -- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Nguyễn Văn Tuyên
8 Những Bản Thánh Ca Mùa Vọng --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Trở Về Bên Chúa (Vũ Khanh) --- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Nguyễn Văn Tuyên
10 Một Lòng Tự Hối (Gia Ân) --- Kitô Giáo - Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Đinh Công Huỳnh

Trang 1 / 5

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine