"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Auld Lang Syne (Sissel) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Robert Burns
2 Walking In The Sun -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Happy New Year (Abba) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Benny Andersson & Bjiirn Ul'laeus
4 Merry Christmas And A Happy New Year (Celine Dion) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Happy New Year (A*Teen) -- (Ca Khúc Nước Ngoài) Tác-Giả: Abba
6 Christmas Album (Boney M) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Hello Việt Nam (Quỳnh Anh) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-tầm
8 A New Day Has Come (Céline Dion) Tác-Giả: Aldo Nova & Stephan Moccio
9 Songs For Autumn --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 The Sound Of Silence (Dana Winner) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Paul Simon

Trang 1 / 50

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine