"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 L.E.J - Summer 2015 -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 One Moment In Time (Whitney Houston) --- Ca Khúc Nước Ngoài - Tác-Giả: Albert Hammond
3 Greatest Love Of All (Withney Houston) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Michael Masser
4 Nobody Loves Me Like You Do (Whitney Houston & Jermaine Jackson) -- Ca Khúc Nước Ngoài - Tác-Giả: James Patrick Dunne, Pamela Phillips-Oland
5 I Belong to You (Jacob Lee) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Modesta Tonan
6 I'll Never Love Again (Lady Gaga, Bradley Cooper) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Rhythm Of The Rain (The Cascades) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: John Gummoe
8 The Climb (Miley Cyrus) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Những Bản Tình Ca Hay Nhất Mọi Thời Đại Greatest Love Songs Of All Time - Ca Khúc Nước Ngoài - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Modern Talking In The 2018 --- Ca khúc Nước Ngoài - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 51

gio to hung vuong 2020

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine