"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Hòa-TấuNhạc-Cụ Nước Ngoài Hòa Tấu
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Lá Đổ Muôn Chiều --- Nhạc Hòa Tấu Tác-Giả: Đoàn Chuẩn, Từ Linh
2 Khúc Nhạc Ban Chiều (Dàn Nhạc Dân Tộc Đại Dương) --- Nhạc Hòa Tấu Tác-Giả: Wolfgang Amadeus Mozart, Thế Dân
3 Tiếng Gọi Mùa Xuân (Đinh Thìn) --- Hòa Tấu Tác-Giả: Nhạc Rừng Tây Nguyên
4 Apache --- Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-tầm
5 David Garrett --- Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-tầm
6 Hàn Mặc Tử --- Nhạc Cụ Cổ Truyền- Hòa Tấu - Tác-Giả: Trần Thiện Thanh
7 Nhạc Hòa Tấu Về Mẹ -- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu -- Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Hòa Tấu Quê Hương -- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu -- Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Hòa Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc -- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu -- Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Liên Khúc Tình Ca Quê Hương - Lối Về Đất Mẹ - Sáo Trúc (Hoàng Anh) -- Nhạc Cụ Cổ Truyền - HT Tác-Giả: Duy Khánh

Trang 1 / 44

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine