"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Ở Lại Với Con (Hiền Thục) -- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Nguyễn Hùng Cường
2 Con Đường Thương Khó - Via Dolorosa (Hagim) -- Thánh Ca Mùa Chay - Tác-Giả: Nhạc Ngoại
3 Đừng Bỏ Con Chúa Ơi (Trần Ngọc) -- Thánh Ca Mùa Chay - Tác-Giả: Nguyễn Văn Tuyên
4 Phù Vân (Hiền Thục) --- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Xuân Trường
5 Cát Bụi Hư Vô (Lệ Hằng) --- Thánh Ca Mùa Chay - Tác-Giả: Trầm Hương
6 Tuyển Tập Các Bài Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Thánh Ca Mùa Chay (Nhiều Ca Sĩ) -- Thánh Ca Tác-Giả: Thánh Ca Công Giáo
8 Chén Đắng (Ca Đoàn Ca Lên Đi) --- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Ý Vũ
9 Chiều Trên Đồi Gôn-Gô-Tha --- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Kiếp Người (Ca Đoàn Ca Lên Đi) -- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Thy Yên

Trang 1 / 7

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine