"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tuyển Tập Các Bài Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Thánh Ca Mùa Chay (Nhiều Ca Sĩ) -- Thánh Ca Tác-Giả: Thánh Ca Công Giáo
3 Chén Đắng (Ca Đoàn Ca Lên Đi) --- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Ý Vũ
4 Chiều Trên Đồi Gôn-Gô-Tha --- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Phù Vân (Hiền Thục) --- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Xuân Trường
6 Kiếp Người (Ca Đoàn Ca Lên Đi) -- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Thy Yên
7 Biến Đổi Đời Con (Thùy Dương) --- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Ân Đức
8 Những Bài Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Thân Con Là Bụi Đất (Diệu Hiền & Bích Ngọc) --- Thánh Ca Tác-Giả: Giang Ân
10 Kiếp Tro Bụi (Hiền Thục) --- Thánh Ca Tác-Giả: Phan Hùng

Trang 1 / 6

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine