"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianNgười Bạn Tốt --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian

Người Bạn Tốt --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian

 

Người Bạn Tốt

Napoleon Bonaparte (1760-1821) là một nhà quân-sự lỗi-lạc. Ông từng là hoàng-đế của nước Pháp.

Đời ông có nhiều giai-đoạn lên xuống.

Khi Napoleon học ở Brienne với người bạn tên Demansis thì anh này là người ái-mộ ông.

Sau thời-gian phục-vụ tại Toulon, Napoleon bị tước hết quyền-hành và không còn một xu dính túi. Ông định tự-tử. Trên đường đến một cây cầu bắc qua một giòng sông, ông gặp người bạn cũ. Demansis hỏi chuyện. Napoleon nói về hoàn-cảnh tuyệt-vọng trong lúc ông cần tiền giúp mẹ.

Demansis nói:

- Có thế thôi ư? Anh hãy cầm lấy cái này.

Người bạn đưa ông một túi vàng nhỏ rồi bỏ đi.

Khi Napoléon nắm quyền bính trong tay, ông cho tìm người bạn khắp nơi nhưng không bao giờ gặp lại.
Dư-luận cũng cho rằng Demansis đã từng ở  trong binh đoàn của Napoleon nhưng  dấu tên vì muốn  phục-vụ âm-thầm người bạn lãnh-tụ của mình.

-----------------------------------------
* Pháp=France

 

 

 

 

 

Trong Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine