"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianBiết Điều--- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian

Biết Điều--- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian

 

Biết Điều

 

Vào năm 1753 một đại-tá 23 tuổi đã đả-kích đối-thủ trong bài diễn-văn tranh cử tại tiểu-bang Virginia nước Mỹ. Đối-thủ của vị đại-tá – ông Payne – là người nóng tính. Ông này phản-ứng bằng cách dùng gậy đánh vị đại-tá ngã xuống. Lính của đại-tá xông tới. Tưởng như cuộc ẩu-đả bắt đầu nhưng ông đại-tá đứng dậy, ngăn-cản những người lính rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau vị đại-tá viết cho ông Payne hẹn gặp tại quán rượu địa-phương. Ông này tới nhưng không biết đại-tá muốn gì? Có lẽ một cuộc đấu kiếm?

Không ngờ vị đại-tá gặp chỉ để xin lỗi, yêu-cầu được tha-thứ và bắt tay hòa-giải.

Vị đại-tá trẻ sau này trở thành một trong các vị tổng-thống vĩ-đại nhất Hoa-Kỳ. Ông là George Washington.(1732-1799)

------------------------
Hoa-Kỳ- USA

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine