"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianCây Tre --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Cây Tre --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Cây Tre

Carlos Romulo (1899-1895) là nhà ngoại-giao của Phi-Luật-Tân, là chính-khách, là chủ-tịch thay phiên tại đại hội-đồng Liên-Hiệp Quốc (1949), là nhà báo đoạt giải Publitzer của Hoa-Kỳ, là nhà quân-sự, là người đồng thành-lập phong-trào Hướng-Đạo tại nước ông,…

Khi còn ở trung-học, Carlos đoạt giải hùng-biện. Cha của cậu ngạc-nhiên khi thấy con mình lạnh-nhạt với người tới chúc mừng. Ông hỏi lý-do tại sao cậu không bắt tay với thí-sinh Julio. Carlos trả lời tại Julio nói xấu cậu trước cuộc thi.

Người cha khoác tay lên vai con rồi kể:

- Ông nội thường dậy bố rằng cây tre càng cao càng cúi cong xuống nhiều. Con hãy nhớ điều này. Cây tre càng cao càng cúi cong xuống nhiều con ạ.

 

Phi-Luật-Tân = Philippines

Hoa-Kỳ= USA

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine