"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianNgười Mẹ Của Phong-Trào Tự-Do --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Người Mẹ Của Phong-Trào Tự-Do --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

“Người Mẹ Của Phong-Trào Tự-Do”

 

Năm 1955 các xe buýt công-cộng tại Mongomery, bang Alabama, Hoa-Kỳ có luật-lệ tách-biệt người da trắng và da đen. Khi khoảng dành cho người da trắng đầy người, người đa đen phải chuyển xuống phía dưới.

Vào ngày 1 tháng 12 năm đó, Rosa Louise McCauley Parks (1913-2005) lên xe buýt về nhà. Xe đi được một đoạn đường thì hàng ghế của bà được lệnh phải nhường ghế. Ba người da đen tuân lệnh còn bà Parks vẫn ngồi im. Sau này bà nói: “Sự ngược-đãi là điều không đúng. Phải có người khởi-đầu phản-đối nên tôi không chuyển chỗ”.

Bà Parks bị bắt vào tù. Bốn hôm sau, người da đen và những người da trắng có cảm-tình tổ-chức biểu-tình tẩy chay đi xe buýt. Việc này kéo dài một năm cho đến khi Tối Cao Pháp Viện tuyên-bố chuyện tách-biệt người trên xe buýt là vi hiến.

Bà Parks được quốc-hội Hoa-Kỳ mệnh danh là “người mẹ của phong-trào tự-do” (*).

 

Hoa-Kỳ= USA
* Mother of Freedom Movement

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine