"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianCách Chấm Dứt Tranh-Cãi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Cách Chấm Dứt Tranh-Cãi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Cách Chấm-Dứt Tranh-Cãi

 

Charles Spurgeon (1834-1892) là một người giảng đạo Tin Lành nổi tiếng của nước Anh. Ông là nhà trí-tuệ lớn nhưng lại có hình-dáng của người ít học.

Ngay khi còn trẻ, ông đã giảng đạo. Trong vùng có một bà lắm điều, thích tranh-cãi. Người ta cho biết bà sẽ tới gây chuyện. Vừa khi gặp Charles, bà đã tấn-công tới tấp bằng lời lẽ.

Ông tươi cười nói:

- Vâng, tôi vẫn mạnh. Cám ơn bà đã hỏi thăm. Còn bà thì sao?

Bà tiếp-tục nói, lần này cao giọng hơn…

Ông vẫn mỉm cười:

- Quả thật trời có thể mưa hôm nay…Tôi nên sửa-soạn. Bà nói đúng.

Người đàn bà lắm điều than:

-Trời ơi! Tôi gặp một người điếc đặc. Thế này thì tranh cãi gì được!

 


 

Anh= England
Người Giảng Đạo = Preacher

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine