"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianBàn Tay Nhỏ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Bàn Tay Nhỏ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Bàn Tay Nhỏ

Cậu bé Bobby Hill, 13 tuổi, là con của một trung-sĩ Mỹ đồn-trú tại Ý. Tình-cờ cậu đọc một tài-liệu nói về công-cuộc phục-vụ của bác-sĩ Albert Schweitzer (1875-1965) tại Phi-Châu. Cậu muốn làm một cái gì để giúp ông này.

Bobby gửi một lọ thuốc aspirin tới thiếu-tướng tư-lệnh không-quân của Đồng-Minh tại miền Nam Âu-Châu xem ông có thể thả dù xuống nhà thương giữa rừng của bác-sĩ Schweitzer không?

Khi biết chuyện, một đài phát-thanh Ý lên tiếng kêu gọi…Kết-quả thu-nhận được khoảng 40000 US đô-la dụng-cụ y-khoa lúc đó. Chính-phủ Pháp và Ý mỗi nước cung-cấp một máy bay chở y-cụ và cậu bé tới gặp bác-sĩ Schweitzer.

Vị bác-sĩ đoạt các giải Nobel và Goethe ngạc-nhiên không ngờ một đứa trẻ có thể giúp nhà thương của ông nhiều đến như vậy.

 


 

Mỹ, Hoa Kỳ = USA
Ý = Italy
Pháp = France

 

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine