"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianThành-Thật --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Thành-Thật --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Thành-Thật

 

Một lần người cha của triết-gia Emmanual Kant(1724-1804) quyết-định băng qua rừng Poland để trở về quê-hương Silesia. Ông bị một bọn cướp chặn lại. Họ lấy hết những gì nhìn thấy. Một tên trong bọn hỏi còn gì khác không? Ông trả lời: “Không”. Họ để ông đi...

Sau một quãng đường, ông chợt nhớ còn một miếng vàng dấu trong đường viền áo từ nhiều năm trước. Ông quay lại nói với bọn cướp rằng vì sợ-hãi nên không nhớ có vàng trong áo. Ông không có ý nói dối.

Ông ngạc-nhiên khi không tên nào cắt áo ông. Thay vào đó, một tên lấy ví tiền trong túi yên ngựa trả lại. Tên khác trả cuốn kinh cầu-nguyện. Tên còn lại đưa ông tới con ngựa của ông,…

Sau cùng, cả bọn xin ông chúc lành trước khi lên đường.

 

 


 

 

Poland = Ba Lan

Saddlebag = Túi yên ngựa

 

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine