"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianTin Vui Nhất Trong Tuần --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Tin Vui Nhất Trong Tuần --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Tin Vui Nhất Trong Tuần

 

Robert De Vicenzo sinh năm 1923 tại Á Căn Đình. Ông đoạt hơn 230 giải gôn (golf) trên thế-giới.

Một lần sau khi thắng giải tới chỗ xe đậu, ông gặp người đàn bà trẻ với dáng-dấp tội-nghiệp tới chúc mừng. Bà cho biết có chuyện rất buồn trong gia-đình: đứa con gái nhỏ bị bệnn nan-y về máu. Bác-sĩ nói con bà khó qua khỏi… De Vicenzo xúc-động… Ông lấy bút chuyển-nhượng cái ngân-phiếu thắng giải cho bà.

Một tuần sau tại bữa ăn trưa một viên chức của Hội Gôn Chuyên-Nghiệp (PGA) nói rằng những đứa trẻ tại bãi đậu xe quả-quyết người đàn bà trẻ không hề có con bị đau-yếu.

De Vicenzo hỏi:

- Anh nói sao?

Người đó trả lời:

- Anh đã bị lừa. Không có đứa nhỏ sắp chết trong tuyệt-vọng.

De Vicenzo tươi cười nói:

- Đây là tin vui nhất trong tuần!

 


 

Á Căn Đình = Argentina

Gôn = Golf

PGA = Professional Golfer’s Association

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine