"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianPhục-Vụ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Phục-Vụ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Phục-Vụ

 

Tổng Giám-Mục Fulton Sheen (1895-1979) là người nổi-danh về những lời giảng trên truyền thanh, truyền hình và sách vở. Những điều ông nói và viết đã đi vào lòng hàng triệu người.

“Cho tôi coi tay bạn. Những bàn tay này có mang sẹo vì chia sẻ không?

Cho tôi coi chân bạn. Những bàn chân đó có mang vết thương phục-vụ không?

Cho tôi coi tim bạn. Bạn có để chỗ cho tình yêu Thiên-Chúa không?”

Có lần ông viếng thăm một làng cùi ở Phi-Châu. Ông mang theo 500 cây thánh giá bạc để tặng những người mắc bệnh đáng sợ này.

Người đầu tiên tới với ông, có cánh tay trái bị cụt; tay phải có những vết loét đang lan ra… Ông cầm cây thánh giá cách bàn tay người cùi một khoảng rồi buông xuống…Ngay lúc đó ông biết trại có 501 người cùi! Người bị cùi hủi nhiều nhất là chính ông vì ông đã chọn biểu-hiệu của sự Cứu-Chuộc, của Tình Yêu Thiên-Chúa cho Người nhưng đã từ-chối việc đồng-hóa mình với ý nghĩa đó.

Ông phải là một người trong Nhân-Loại đau-khổ!

Ông ấn tay ông vào tay người cùi với dấu-hiệu Yêu-Thương giữa hai người rồi tiếp-tục làm như vậy với 499 người còn lại.

 

 


 

Phi Châu = Africa

“Show me your hands. Do they scars from giving?

Show me your feet. Are they wounded in service?

Show me your heart. Have you left a place for divine love?

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine