"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianCái Tâm - Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Cái Tâm - Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Cái Tâm

         

Tô Thức (1037-1101) được nhiều người biết đến qua biệt-hiệu Tô Đông Pha là một đại danh-sĩ đời Tống. Tô có người em gái nổi tiếng tài giỏi tên Tô Tiểu Muội. Ông cũng thường đàm-đạo với thiền sư Phật Ấn.

Một hôm danh-sĩ họ Tô hỏi thiền-sư Phật Ấn:

-      Thầy thấy tôi như thế nào?

Thiền-sư trả lời:

-      Giống như một vị Phật.

Thiền-sư hỏi:

-      Còn ông thấy tôi ra sao?

Thấy Phật Ấn mập tròn, mặc áo đen nên ông đáp:

-      Giống như một bãi phân bò.

Nhà sư mỉm cười không nói gì. Ông về nhà kể lại chuyện cho cô em gái.

Tô Tiểu Muội nói:

-      Tâm của thầy là tâm Phật nên nhìn ai cũng là Phât. Tâm anh là gì mà nhìn thấy thầy là phân bò?

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine