"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianHoàn Lại Cho Người --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Hoàn Lại Cho Người --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Hoàn Lại Cho Người

 

Tên đầy đủ của tỷ-phú Bill Gates là William Henry Gates II. Ông sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955 tại tiểu bang Washington, Hoa-Kỳ

Năm 1975 ông cùng Paul Allen thành-lập công-ty Microsoft. Sau công-ty này trở-thành lớn nhất về nhu-liệu PC. Nhiều năm ông được báo Forbes chọn là người giầu nhất thế-giới.

Cuối năm 2010, Bill Gates cùng với vợ là Melinda Gates và nhà tỷ-phú Warren Buffetts - từng có những năm là người giầu nhất thế-giới- ký-giấy thỏa-thuận lập nhóm “Giving Pledge”. Cả ba hứa sẽ đóng-góp ít nhất một nửa tài-sản của mình cho việc từ-thiện.

Chỉ riêng Warren Buffet tính đến năm 2018 đã tặng 31 tý đô-la.
Warren Buffet sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại tiểu bang Nebraska, Hoa-Kỳ. Ông có cuộc sống riêng không xa-hoa. Sau 60 năm, ông vẫn ở trong căn nhà 31.500 đô-la mua từ năm 1958 tại Omaha, USA. Ông không chủ-trương giữ nhiều tài-sản cho gia-đình.

Năm 2010, Warren Buffett thêm vào lời hứa đã viết trước đó: “ Hơn 99% tài-sản của tôi sẽ góp vào việc từ thiện ngay trong  đời tôi hay sau khi tôi chết”. *

 

------------------------------------------------------

* He updated his pledge in 2010: “More than 99% of my wealth will go to philanthropy during my lifetime or at death”

 

 

Trong Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine