"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianTay Trắng -- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Tay Trắng -- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Tay Trắng

Charles Francis Feeney là người Mỹ gốc Ái-Nhĩ-Lan. Ông sinh năm 1931 tại New Jersey, USA. Feeney là tỷ-phú, nhà từ-thiện  và cũng là sáng lập viên của tổ-chức từ-thiện Atlantic Philanthropies. Ông cho rằng việc cống-hiến tài-sản khi mình còn sống để giúp người khác là một điều nên làm.

Năm 2016 ông tặng 7 triệu đô-la cuối cùng cho trường đại-học Cornell. Như thế, Feeney đã cống-hiến khoảng 8 tỷ đô-la.

Feeney nổi tiếng có cuộc sống thanh-đạm: không ăn trong các nhà hàng sang-trọng, đi máy bay với loại vé thường, mang các tài-liệu để đọc trong túi nhựa.

Con cái ông học nên người bằng cách làm hầu-bàn, bồi-phòng khách-sạn hoặc thu-ngân trong các tháng hè.

Năm 1977 báo Time cho rằng: “ Việc từ-thiện của Feeney được xếp hạng lớn-lao nhất trong những người Mỹ còn sống”

Năm 2014 đại tỷ phú Warren Buffet nói về Feeney: “Ông là anh-hùng của tôi và Bill Gates. Ông là anh-hùng của mọi người”.

 

----------------------------------------------------------------------------------

"(he is) my hero and Bill Gates' hero. He should be everybody's hero" Warren Buffett said of Feeney"
 

Người Mỹ = American 

Ái Nhĩ Lan – Irish 

Đô-La - dollar

 

 

______________________________________________________________

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

.t

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine