"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianMột Người Đặc-Biệt-- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Một Người Đặc-Biệt-- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Một Người Đặc-Biệt

 

Peter Buffett sinh năm 1958 tại Nebraska, Hoa Kỳ. Ông là con út trong một gia-đình giầu có. Năm 19 tuổi, ông được thừa kế 90,000 đô-la là phần tiền bán trang-trại của người ông. Lúc đó cha ông dặn sẽ không cho gì thêm.

Năm 20 tuổi, ông vay cha tiền nhưng bi từ-chôi. Peter không liên-lạc với cha một thời-gian dài.

Ước-vọng của Peter là theo đuổi ngành âm-nhạc. Ông dùng số tiền thừa-kế để theo học tại đại-học Stamford và mua dụng-cụ âm-nhạc.

Peter trở thành một nhạc sĩ, một nhà soạn nhạc nổi tiếng và đoạt giải-thưởng Emmy. Ông hãnh-diện vì đạt mục-đích do tài sức của chính minh. Ông nghĩ lại và ca-ngợi quyết-định của cha mĩnh,

Năm 1997, Peter cùng vợ là Jennifer nhận được 100 ngàn đô-la từ cha để làm việc từ-thiện theo ý minh muốn. Món quà đó giúp hai vợ chồng có phương-tiện học hỏi thêm kinh-nghiệm và đưa đến việc tạo-dựng cơ-sở từ-thiện The Spirit Foundation.

Năm 2006 cha ông tặng một tỷ đô-la cho tổ-chức từ-thiện của hai vơ chồng.

Cha của Peter là một người đặc-biệt:
Ông là môt trong ba người giầu nhất thế-giới.
Ông vẫn sống trong căn nhà cũ không có hàng rào nhiều năm.
Ông hứa cống-hiến cho công-cuộc từ-thiện 99% tài-sản của mình.
Ông dậy các con có tinh-thần tự-lâp.
Tên ông là Warren Buffett

 

Hoa-Kỳ = USA

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

.t

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine