"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianThuyền Không Thể Đắm --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Thuyền Không Thể Đắm --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Thuyền Không Thể Đắm 

 

Julius Caesar (100BC-44BC) sinh tại Rome. Ông là nhà quân-sự và chính-trị có tài. 

Có lần Caesar vượt qua một quãng biển hẹp. Đến nửa chừng thì thuyền bị bão. Sóng cao, gió lớn, chớp giật, biển động.

Người thuyền trưởng quỵ xuống rên-rỉ: “Chúng ta sẽ chết hết” nhưng Caesar không sợ. Ông ra lệnh người này đứng dậy cầm mái chèo. Caesar lớn tiếng: “Tại sao người sợ-hãi? Thuyền không thể đắm vì còn có Caesar trên đó”.

                 ------------------------------------------------

                Rome - LaMã

 

 

Phẩm-Vật Cho Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine