"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianLy Trà --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Ly Trà --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Ly Trà

Nan-in là một thiền-sư Nhật sống vào thời Minh-Trị (Meiji 1868-1912).

Một hôm ông tiếp một giáo-sư đại-học tới thỉnh ý ông về thiền. Sau lúc đàm-đạo, ông mời vị giáo-sư dùng trà. Ông rót trà vào ly… Ly đã tràn mà ông vẫn tiếp-tục rót… 

Khách thấy thế vội bảo:

- Đã đầy rồi. Xin đừng rót thêm. 

Bấy giờ, vị thiền-sư mới nói:

- Cũng như ly trà này, ông đã đầy những ý-kiến và sự ước-đoán. Làm sao tôi có thể nói về Thiền nếu ông không cạn cái ly của ông trước. 

 

-----------------------------------------------------------------------
Nhật = Japan

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine