"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianNghe Nhạc --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Nghe Nhạc --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Nghe Nhạc 

 

Nhạc-sĩ Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) là tay dương-cầm cự-phách và cũng là nhà soạn nhạc nổi tiếng.  

Năm 1919 ông là thủ-tướng kiêm ngoại-trưởng của Poland. 

Có lần ông chơi dương-cầm tại nhà của một người bạn. Tiếng động làm bà hàng xóm khó chịu nên bà yêu-cầu chủ nhà cho ngưng chơi đàn.

Khi người bạn giải-thích cho bà đó là tiếng nhạc của nghệ-sĩ tài danh Paderewski, bà không những thấy âm-điệu tuyệt-vời mà còn thích-thú gọi thêm người quen tới thưởng-thức. 

_______________________________________________________

* Poland= Ba Lan

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine