"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianMọi Người Đều Vui-Vẻ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Mọi Người Đều Vui-Vẻ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Mọi Người Đều Vui-Vẻ 

 

Khi tổng-thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) còn hành-nghề luật-sư, ông không khuấy-động vấn-đề để có khách hàng hoặc để lấy thêm tiền của họ. 

Một ông nhà giầu muốn kiện một người nghèo không trả nổi 2.5 đô-la tiền nợ. Lincoln ngăn-cản nói rằng đây chỉ là món tiền nhỏ và nếu không trả được họ phải vào tù. 

Ông nhà giầu vì quá tức-giận nên nói:

- Nếu ông không muốn là luật-sư của tôi, tôi kiếm người khác. 

Lincoln yêu-cầu:

- Mong ông ứng trước một phần tiền công cho tôi. Mười đô-la cũng được. 

Ông nhà giầu nghĩ số tiền đó hợp-lý, ông đưa Lincoln 10 đô-la. Lincoln tìm người đàn ông nghèo, trao cho ông này 5 đô-la.

   - Bây giờ, ông có thể trả nợ được rồi. 

Mọi người đều vui-vẻ. Ông nhà giầu được trả tiền. Người đàn ông nghèo không phải vào tù. Lincoln mang hòa-bình tới cả hai người.

 

* Mỹ=USA

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine