"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianThích Ứng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Thích Ứng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Thích-Ứng 

 

Nicolo Paganini (1782-1840) là nhạc-sĩ vĩ-cầm, tây-ban-cầm và nhà soạn-nhạc của Ý. 

Theo nhiều nhạc-sĩ, kỹ-thuật vĩ-cầm của ông đã đóng góp một phần cho nền tảng vĩ-cầm hiện-đại. 

Khi ông còn nhỏ, một người nhà giầu cho Paganini mượn cái đàn vĩ-cầm tốt do nhà Guarneri chế-tạo để chơi trong buổi hòa nhạc. Ông nhà giầu này tặng luôn cây đàn cho Paganini sau khi nghe người nhạc sĩ trẻ trình-tấu. Cây đàn đặc-biệt bây giờ mang tên Il Cannone. 

Trong một buổi trình-diễn khác có đầy đủ ban đại hòa-tấu, Paganini làm say-mê khán-giả nhưng lúc gần đến đoạn cuối, thính-giả ngạc-nhiên khi một dây đàn bị đứt, Paganini chỉ lắc đầu rồi tiếp-tục chơi. Dây đàn thứ hai bị đứt, ông vẫn tiếp-tục… Rồi dây đàn thứ ba bị đứt, thay vì dừng lại để sửa, ông tiếp-tục trình-tấu một cách thần-diệu với một dây đàn… 

Buổi trình-diễn của ông được nhiệt-liệt tán-thưởng và được nhắc-nhở dù thời-gian đã trôi qua.

 

* Ý = Italy

 

 Phẩm-Vật CủaTrần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine