"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianPhụ-Họa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Phụ-Họa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Phụ-Họa

 

Leonard Bernstain (1918-1990) là nhạc-sĩ dương-cầm, nhà soạn nhạc và nhạc trưởng nổi tiếng của Mỹ. 

Được hỏi rằng nhạc khí nào khó chơi nhất, ông không ngần-ngại trả lời:

- Tay phụ-họa vĩ-cầm. Tôi có thể tìm vô-số người chơi vĩ-cầm chính nhưng để tìm người chơi phụ-họa vĩ cầm nhiệt-thành cũng như người chơi phụ-họa kèn Pháp (French horn) hoặc là người phụ-họa sáo thì đó là vấn-đề. Nếu không ai chơi phụ-họa, chúng ta sẽ không có hòa-tấu. 

 

* Mỹ = USA 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine