"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianSau Khi Đã Chết --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Sau Khi Đã Chết --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Sau Khi Đã Chết 

 

Khi nhà đại hiền-triết Diognes (412BC-323BC*) sắp chết, người ta hỏi ông muốn được chôn-cất như thế nào? 

Ông bảo hãy liệng xác ông ra ngoài tường thành cho thú vật ăn. Họ hỏi tiếp rằng có thật ông không quan-tâm đến việc chôn-cất thì được trả lời:

- Dĩ-nhiên là không, chỉ trừ khi các ông có thể cho tôi một cái gậy để đuổi chúng đi.

Người ta lại hỏi lúc đó làm sao triết-gia còn biết dùng gậy. Ông nói:

- Nếu không còn ý-thức gì nữa thì tại sao tôi phải quan-tâm đến chuyện xẩy ra khi đã chết.  

_____________________________________________________

* Có tài-liệu ghi Diognes sinh năm 404

 

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine