"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianChúng Ta Là Anh Em --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Chúng Ta Là Anh Em --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Chúng Ta Là Anh Em

 

Henry Dunant (1828-1910) là cha đẻ của tổ-chức Hồng Thập Tự.

Ông chứng-kiến sự thảm-khốc của chiến-tranh nên đã viết cuốn hồi-ký về trận chiến Solferino (*). Nhờ vậy mà tổ-chức thành hình. 

Dunant sinh ra trong một gia-đình giầu có tại Switzerland. Đến tuổi trung niên, đời sống ông có nhiều thăng-trầm. 

Ông đoạt giải Nobel năm 1901 nhưng không dùng tiền thưởng cho riêng mình. 

Dunant chết trong cô-đơn, không lễ an-táng, không người than khóc, không kẻ tiễn đưa. 

Ông kể lại rằng trong trận Solferino tại miền bắc Italy năm 1859 nhiều binh-sĩ của hoàng-đế Franz Joseph, Austria (Áo) bị bắt làm tù binh. Ông chăm-sóc cho họ. Người trong làng nghĩ họ là kẻ thù nên phản-đối. Ông trả lời: “Trong đau-khổ không có sự khác-biệt giữa bạn và thù. Tất cả chúng ta đều là anh em”. 

_______________________________________________________ 

* A memory of Solferino (Un Souvenir de Solferino) ấn-hành năm 1862 
* Hồng Thập Tự: Red Cross
^ Autria- Áo
* Italy = Ý

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine