"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianYêu Thiền --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Yêu Thiền --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

 Yêu Thiền 

 

Thiền-sư Kitano Gempo (1841-1933) là người đứng đầu thiền-viện Eihei của Nhật. Cả đời ông không muốn bị vướng-mắc. 

Năm 20 tuổi lúc là người ăn mày, ông gặp một du-khách. Người này cho ông hút một điếu thuốc. Ông cảm thấy thích-thú. Người du-khách sau đó cho ông cái ống điếu và một ít thuốc hút. Ông nghĩ thuốc có thể làm ngăn trở việc thiền-định cho nên vứt ống điếu đi. 

Năm 23 tuổi, ông học kinh Dịch qua sự áp-dụng vào bói toán. Kitano nghĩ:”Nếu cứ tiếp-tục học kinh Dịch, ta sẽ lơ-là việc thiền-định”. Ông quyết-định bỏ những lời dậy huyền-diệu. 

Năm 28 tuổi ông học viết chữ Nho và thi-ca. Ông trở nên xuất-sắc trong những nghệ-thuật này khiến thầy phải ca-ngợi. Ông nghĩ: “Nếu không dừng lại, ta sẽ trở thành người làm thơ chứ không phải một thiền-sư. Rồi Kitano không bao giờ làm thơ nữa. 

 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine