"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianBuộc Tội --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Buộc Tội --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Buộc Tội 

 

Người ta dẫn một phụ-nữ ngoại tình đến trước Đức Giêsu. 

Họ nói:

- Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật ông Mai-Sen (Mose) truyền-dậy chúng tôi phải ném đá người đàn bà. Còn thầy, thầy nghĩ sao? 

Họ thử người để có bằng cớ tố-cáo nhưng Đức Giêsu chỉ cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Họ lại hỏi nữa nên người bảo họ:

- Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá ném đi. 

Rồi người lại cúi xuống viết trên đất; nghe vậy, họ bỏ đi hết chỉ còn người phụ-nữ ở lại. Lúc này ngài hỏi:

- Này chị, không ai kết-án chị sao? 

Người đàn bà nói:

- Thưa không ai cả.

Đức Giêsu bảo:

- Ta cũng vậy.Thôi chị về đi. Từ nay đừng phạm tội nữa.

 

 

                                                     Theo Phúc-Âm Thánh Gioan

 

 


 

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine